Α. Κάλβος: Χαρακτηριστικά, αξίες, Ιδεολογία.

Εδώ παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και τα θέματα της ποίησης του Ανδρέα Κάλβου, οι αξίες του και η ιδεολογία του. Η ποίησή του επηρεάζεται από τους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Έγραψε για τα ιδανικά της ελευθερίας και για την αρετή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού