Καλωσορίσατε
στο Ψηφιακό Φροντιστήριο
Previous slide
Next slide

Τάξεις

Μαθήματα

Κυρία Στοιχεία και Είδη Τριγώνων

Περιγράφονται τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου. Επίσης, ταξινομούνται τα είδη των τριγώνων με βάση τη σχέση των πλευρών τους και το είδος των γωνιών τους.

Δευτερεύοντα Στοιχεία Τριγώνου

Ορίζονται και σχεδιάζονται τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου: διάμεσοι, διχοτόμοι, ύψη. Διαπιστώνεται εμπειρικά ότι οι τρεις διάμεσοι διέρχονται από το ίδιο σημείο, το βαρύκεντρο, και αντίστοιχα οι τρείς διχοτόμοι από το έγκεντρο και τα τρία ύψη από το ορθόκεντρο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.