Καλωσορίσατε
στο Ψηφιακό Φροντιστήριο
Previous slide
Next slide

Τάξεις

Μαθήματα

Μουσική II

Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού λόγου

Μουσική III

Παρουσιάζονται ο ρόλος του πομπού, του δέκτη και του μέσου σε ένα μήνυμα

Εργασία & Επαγγέλματα I

Παρουσιάζεται το ξεκλείδωμα και το λεξιλόγιο δύο κειμένων σχετικά με την εργασία και το επάγγελμα

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.