Αεικίνητο Νερό

Τα παιδιά σε μια θερινή κατασκήνωση είχαν λίγες επιλογές όσον αφορά την πρόσβασή τους σε νερό: ή να κουβαλήσουν το νερό, σε όλη τη διαδρομή, από το κοντινό ρυάκι, ή να το μεταφέρουν με φορτηγό. Τελικά επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν μια ειδική αντλία που μπορεί να ανεβάσει το νερό χωρίς καμία άλλη ενέργεια πέρα από εκείνη που παράγει η ίδια η ροή του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού