Αλχημιστές Σκουπιδιών

Μια ομάδα από σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα σκουπίδια ως πρώτη ύλη για να τα «αναβαθμίσουν» σε υπέροχα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού