Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου: η πόλη θρύλος

Εισαγωγικό video clip για την πόλη – θρύλο την Αλεξάνδρεια. Αναφορά στο ρόλο της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Σταθμοί στην ιστορία της ο Μ. Αλέξανδρος, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, η βιβλιοθήκη της.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού