Αλεξικέραυνο

Το video clip περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του αλεξικέραυνου (lightning rod). Το αλεξικέραυνο αποτελείται από μια ή περισσότερες μεταλλικές ακίδες στερεωμένες σε μεταλλική ράβδο που προεξέχει από το υψηλότερο σημείο ενός κτιρίου. Φέροντας μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού στην ακίδα του ιονίζει τον αέρα γύρω του και κατορθώνει να προσελκύσει τον κεραυνό και να τον οδηγήσει για εκφόρτιση στο έδαφος μέσω ενός χάλκινου καλωδίου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού