Αλκιβιάδης: από την κορυφή στην άβυσσο μέρος 3o

Το 416π.Χ. ο Αλκιβιάδης κερδίζει στον αγώνα της αρματοδρομίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Γίνεται δημοφιλής κι εκμεταλλεύεται το γεγονός για να υποστηρίξει τη Σικελική Εκστρατεία. Η Αθήνα έχει ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού