Αλκιβιάδης: από την κορυφή στην άβυσσο μέρος 4ο

Ενώ ο στρατηγός Νικίας προσπάθησε να αποτρέψει την εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον των Συρακουσών, ο Αλκιβιάδης τελικά τους έπεισε ν’ αναλάβουν τη λεγόμενη Σικελική Εκστρατεία. Αρχηγοί της ορίστηκαν οι στρατηγοί Αλκιβιάδης, Νικίας και Λάμαχος.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού