Αλκιβιάδης: Από την κορυφή στην άβυσσο μέρος 5ο

Εν τω μεταξύ, όμως, ξέσπασαν στην Αθήνα αντιδράσεις εναντίον του Αλκιβιάδη, ενώ ο ίδιος έχει αναχωρήσει με το στόλο για τη Σικελία. Η κατηγορία αφορούσε στον αποκεφαλισμό των «Ερμών κεφαλών». Ανακλήθηκε, αλλά αρνήθηκε να επιστρέψει.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού