Αλκιβιάδης: από την κορυφή στην άβυσσο μέρος 6ο

Αυτομόλησε και κατέφυγε στη Σπάρτη, η οποία υπήρξε εχθρός της Αθήνας κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Γίνεται σύμβουλος των Σπαρτιατών σε θέματα στρατηγικής.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού