Αλκιβιάδης: από την κορυφή στην άβυσσο μέρος 9ο

Το 411π.Χ. οι Αθηναίοι ζητούν από τον Αλκιβιάδη να γυρίσει πίσω στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει την Αθήνα να επιτύχει μια σειρά από νίκες εναντίον της Σπάρτης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού