Αλλάζουμε συνήθειες ή αλλάζουμε πλανήτη

Γη 2013: 10 κορίτσια σπαταλούν ενέργεια με κάθε δυνατό τρόπο και δείχνουν αδιαφορία για την προστασία του πλανήτη μας. Υποστηρίζουν πως ο καθένας μας πρέπει να κάνει το ίδιο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού