Αμβρακικός κόλπος: Μία εισαγωγή

Τα νερά του κόλπου είναι ζεστά. Ο κόλπος είναι κοντά στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Ο κόλπος εκτείνεται προς το Ιόνιο Πέλαγος. Οι ποταμοί Λούρος και Άραθος εκβάλλουν στον κόλπο. Υπάρχουν πολλές μικρές και μεγάλες λίμνες, υγρά λιβάδια, μεγάλες περιοχές από καλάμια. Υπάρχουν ποικίλα ζώα και φυτά. Υπάρχουν επίσης 20 λιμνοθάλασσες εκεί.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού