Άμυνα απέναντι στις τοξίνες

Το video clip εστιάζεται στην άμυνά μας απέναντι στις τοξίνες που είναι πολύ μεγάλη απειλή για την υγεία του οργανισμού μας και στα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για την πρόληψη και τη θεραπεία του προβλήματος.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού