Ανάκληση του Παύλου Μελά στην Αθήνα

Ενώ ο Παύλος Μελάς βρίσκεται στις Πρέσπες η Τουρκική πρεσβεία πληροφορούμενη την παρουσία του στη Μακεδονία ζητά από την ελληνική κυβέρνηση την ανάκλησή του. Αν και αρχικά ο ίδιος αρνείται, τελικά με παρότρυνση του Ίωνα, τον οποίο και συναντά στο Μοναστήρι, επιστρέφει. 29 Μαρτίου του 1904 δίνει αναφορά του έργου του στην κυβέρνηση. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα μονομαχεί με τον Κολοκοτρώνη λόγω διαφωνίας στα εθνικά θέματα. Εν τω μεταξύ τα βουλγαρικά κομιτάτα οργιάζουν και ο Παύλος Μελάς απευθύνεται σε κάθε επίσημο ή ανεπίσημο φορέα ζητώντας βοήθεια για τη Μακεδονία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού