Ανακύκλωση

Διαχωρισμός και ταξινόμηση των γυαλιών ανάλογα με το χρώμα τους (άσπρο, πράσινο και καφέ). Διαδικασίες ανακύκλωσης που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση του γυαλιού πολλές φορές και συνακόλουθα, το δραστικό περιορισμό των απορριμμάτων συσκευασίας από γυαλί.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού