Αναπαράσταση του μονολόγου του Κρέοντα

Tο κλιπ παρουσιάζει απόσπασμα από το μονόλογο του Κρέοντα που περιέχει πολιτικές εξαγγελίες. Εξαγγέλλει ότι οι νόμοι αυξάνουν τη δύναμη του κράτους. Ορίζει ότι δίκαιος είναι ο πολίτης που υπακούει στους νόμους της πόλης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού