Αναπαράσταση του τελευταίου μονολόγου της Αντιγόνης

Το κλιπ παρουσιάζει απόσπασμα από τον τελευταίο μονόλογο της Αντιγόνης. Η Αντιγόνη κλεισμένη σε υπόγειο τάφο υπερασπίζεται την πράξη της ως ηθικά δίκαια και καταριέται την πόλη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού