Ανδρέας Εμπειρίκος

Το video – clip παρουσιάζει πλευρές της προσωπικότητας του Ανδρέα Εμπειρίκου (1901-1975). Δίνει βιογραφικά στοιχεία, συζητά τη σχέση του Εμπειρίκου με το κίνημα του υπερρεαλισμού και παρουσιάζει το ποιητικό του έργο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού