Άγγελος Σικελιανός: Η Δελφική Ιδέα

Το video – clip αναφέρεται στις προσπάθειες του ποιητή Άγγελου Σικελιανού και της συζύγου του, Eva Palmer, να οργανώσουν το φεστιβάλ των Δελφών. Προσπάθησαν να αναβιώσουν ιδανικά της Αρχαίας Ελλάδας και την αρχαία τέχνη. Αυτή η προσπάθεια του Σικελιανού έγινε γνωστή ως η Δελφική ιδέα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού