Αποικισμός στο Αιγαίο

Τα νησιά του προϊστορικού και πρωτοϊστορικού Αιγαίου ανέπτυξαν σχέσεις με όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες του Αιγαίου ταξίδεψαν σε Ανατολή και Δύση και ίδρυσαν εμπορικούς σταθμούς και αποικίες εκεί. Ίωνες, Αιολείς, Πρωτοέλληνες, αλλά και τα κυρίως ελληνικά φύλα, Δωριείς με τον α’ και β’ αποικισμό εξαπλώνονται σ’όλη τη Μεσόγειο και κυριαρχούν εμπορικά και πολιτιστικά.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού