Αρχή του Αρχιμήδη: Άνωση

Το video clip αναφέρεται στην αρχή του Αρχιμήδη (αρχή της άνωσης). Η Αρχή αυτή αποσαφηνίζεται τόσο μέσα από πειράματα και μαθηματικούς υπολογισμούς, όσο και μέσα από τη θρυλική σύλληψη της από τον Αρχιμήδη στη μπανιέρα του. Επίσης δίνονται πληροφορίες που αφορούν τη ζωή του φιλοσόφου από τις Συρακούσες και παρουσιάζονται φαινόμενα της καθημερινής ζωής που ερμηνεύονται με την αρχή της Άνωσης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού