Αριστοτέλης βιογραφία

Γεννήθηκε στα Στάγιρα της Χαλκιδικής 384-383 Π.Χ. Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β΄. το 368 Π.Χ. ξεκίνησε τις σπουδές του στην Αθήνα στην Ακαδημία του Πλάτωνα όπου έμεινε μέχρι το θάνατο του Πλάτωνα το 348Π.Χ. Το 342 Π.Χ. τον προσκάλεσε ο Φίλιππος βασιλιάς της Μακεδονίας στην Πέλλα να διδάξει τον γιο του Αλέξανδρο. Το 335 Π.Χ. επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή του το Λύκειο ή Περίπατος. Το 323Π.Χ. διώκεται από την Αθήνα και καταφεύγει στη Χαλκίδα όπου και πεθαίνει το 322Π.Χ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού