Ασφάλεια δεδομένων

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στην ασφάλεια δεδομένων και στις διαδικασίες με την οποία αυτή επιτυγχάνεται, όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση κωδικών πρόσβασης και η κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά δεδομένων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού