Ατμοσφαιρική πίεση: το ποτήρι, το κερί και το νερό

Βίντεο που παρουσιάζει πείραμα σχετικό με την ατμοσφαιρική πίεση. Οι χρήστες είναι σε θέση να παρατηρήσουν πώς η μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης επηρεάζει τη στάθμη του νερού μέσα και έξω από ένα αναποδογυρισμένο ποτήρι.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού