Άξιον εστί: Τα πάθη

Το κλιπ αυτό είναι μια σύντομη αναφορά στο δεύτερο μέρος του Άξιον Εστί. Με τη βοήθεια της ποίησης, της μουσικής και της εικόνας προσεγγίζονται ορισμένα θέματά του. Ο άνθρωπος αναγκάζεται να αφήσει τον ονειρικό του κόσμο και να αγωνιστεί για την ελευθερία της χώρας του, για τη διατήρηση της γλώσσας, των ηθών και εθίμων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού