Άξιον εστί: Το δοξαστικόν

Το Δοξαστικόν αναφέρεται σε ό,τι είναι άξιο στη ζωή. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για το ελληνικό τοπίο, όπως το βλέπει ο ποιητής. Τα αποσπάσματα από το τρίτο μέρος του Άξιον Εστί , οι εικόνες και η μουσική αποκαλύπτουν τον κόσμο του ποιητή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού