Δ. Σολωμός: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»( 1ο σχεδίασμα)

Σε αυτό το βίντεο κλιπ ενημερωνόμαστε σχετικά με την πρώτη προσπάθεια της μεγάλης ποιητικής σύνθεσης του Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» (που αναφέρεται στην πτώση της πόλης του Μεσολογγίου), ένα απόσπασμα της οποίας παρατίθεται.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού