Δ. Σολωμός: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»( 2ο σχεδίασμα)

Το κλιπ αναφέρεται στο δεύτερο σχεδίασμα του έργου «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», εμπνευσμένο από την πολιορκία και την πτώση του Μεσολογγιού. Ακούγεται ένα απόσπασμα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού