Δ. Σολωμός: Η γλώσσα / Το έθνος

Αυτό το κλιπ αναφέρεται στη διαρκή πνευματική επαφή του Σολωμού με την ελληνική επανάσταση, καθώς και στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τη απελευθέρωση της γλώσσας από τη σκλαβιά των δασκάλων και των καθαρολόγων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού