Δ. Σολωμός: Η γλώσσα του/ Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Σ’ αυτό το κλιπ παίρνουμε πληροφορίες για τις πρώτες προσπάθειες του Σολωμού να γράψει στίχους στην ελληνική γλώσσα, εμπνεόμενος κυρίως από τη φύση. Στα 1823 έγραψε τον « Ύμνο στην Ελευθερία», το ποίημα που επρόκειτο να γίνει ο ελληνικός εθνικός ύμνος.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού