Διαχείριση / προώθηση της παραγωγής

O υπεύθυνος πωλήσεων μιας βιομηχανίας πλαστικών μας ενημερώνει για τη διαχείριση και το πρόγραμμα παραγωγής ανάλογα με τη ζήτηση του προϊόντος, την ανάπτυξη και τη βιωσμότητα της μονάδας. Ακόμα μας ενημερώνει για το έργο του τμήματος μάρκετιγκ και την αναγκαιότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού