Διάδοση κυμάτων – Εγκάρσια και διαμήκη κύματα

Το video clip περιγράφει το μηχανισμό δημιουργίας και διάδοσης των μηχανικών κυμάτων, δηλ. των κυμάτων που παράγονται και διαδίδονται μέσα σε ένα ελαστικό μέσο. Το σκηνικό περιλαμβάνει μαθητές με τον καθηγητή τους στο εργαστήριο φυσικής να πειραματίζονται με μια διάταξη εκκρεμών. Κρίσιμο σημείο είναι ότι αυτά τα εκκρεμή συνδέονται μεταξύ τους με νήματα που φέρουν βαρίδια, όπως ακριβώς συνδέονται τα μόρια του ελαστικού μέσου με δυνάμεις. Οι μαθητές παρατηρούν ότι εκτρέποντας ένα εκκρεμές από τη θέση ισορροπίας του, προκαλώντας δηλ. μια διαταραχή, η διαταραχή αυτή διαδίδεται και στα υπόλοιπα εκκρεμή. Αν σε κάποιο σημείο είναι κομμένη η σύνδεση των εκκρεμών τότε η διαταραχή δεν θα διαδοθεί. Έτσι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η διάδοση του κύματος οφείλεται στις δυνάμεις που συνδέουν τα μόρια του ελαστικού μέσου. Στη συνέχεια οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα ελατήριο και προκαλώντας διαταραχές κάθετα ή παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στα εγκάρσια και τα διαμήκη κύματα αντιστοίχως.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού