Δίκτυα PSTN/ISDN

Το video clip αναφέρεται σε τρία τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για μετάδοση δεδομένων Η/Υ: Το PSTN που είναι μετεξέλιξη του παλιού τηλεφωνικού δικτύου, το ISDN που είναι ψηφιακή πλατφόρμα για τηλεφωνία και δεδομένα ΗΥ και το DSL που είναι ψηφιακή πλατφόρμα για μετάδοση δεδομένων ΗΥ πολύ πιο γρήγορη από ISDN και που παρέχει μόνιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού