Δίκτυα

Το video clip περιγράφει την έννοια του δικτύου υπολογιστών ως ένα σύνολο υπολογιστών που ανταλλάσσουν δεδομένα και χειρίζονται κοινούς πόρους. Το εύρος ενός δικτύου κυμαίνεται από μια ομάδα εργασίας έως το διαδίκτυο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού