Δηλητηρίαση

Σ` αυτό το βίντεο κλιπ βλέπουμε τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα στο σπίτι Μέσα από ζωγραφιές και γραφικά μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε ατυχήματα από δηλητηρίασης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού