Δημιουργία του κεραυνού

Το video clip ερμηνεύει το φαινόμενο της δημιουργίας του κεραυνού. Ο κεραυνός οφείλεται στην ηλεκτρική εκκένωση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας ανάμεσα στα αρνητικά φορτισμένα σύννεφα και τη θετικά φορτισμένη επιφάνεια του εδάφους. Η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται φτάνει τα 100 εκ. Volt, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 30.000οΚ, με αποτέλεσμα η φλέβα του κερεαυνού να φωτοβολεί. Λόγω της διαφοράς πίεσης των αερίων μαζών παράγεται ταυτόχρονα με τη λάμψη και κρότος, η βροντή, η οποία όμως φτάνει με μια καθυστέρηση στα αυτιά μας γιατί ο ήχος κινείται με πολύ μικρότερη ταχύτητα από ότι το φως.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού