Δομή της αρχαίας κωμωδίας

α) πρόλογος: εισαγωγή στην υπόθεση του έργου, β) πάροδος: το τραγούδι του χορού, όταν έμπαινε για πρώτη φορά στην ορχήστρα, γ) αγώνας: αναμέτρηση δύο αντίθετων απόψεων με νίκη και επικράτηση της μιας εκ των δύο, δ) παράβαση: ο χορός απευθύνεται στους θεατές εξ ονόματος του ποιητή, ε) διαλογικές σκηνές: συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων χαρακτήρων. Συχνά οι διαλογικές σκηνές χωρίζονται μεταξύ τους με χορικά, στ) δευτερεύουσα παράβαση: παράβαση συντομότερη της πρώτης, ζ) έξοδος: το τέλος της κωμωδίας. Ο χορός μαζί με τον νικητή πρωταγωνιστή αποχωρούν μέσα σε εορταστικό κλίμα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού