Δορυφορικές επικοινωνίες

Το video clip αναφέρεται σε ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνιών για μετάδοση ψηφιακών σημάτων ΗΥ, όπως δορυφορικές και μικροκυμάτων (π.χ. κινητά τηλέφωνα). Οι επικοινωνίες μικροκυμάτων δουλεύουν στέλνοντας ραδιοφωνικό σήμα μέσω μιας σειράς μεταδοτών, ενώ οι δορυφορικές επικοινωνίες χρησιμοποιούν δυο αναμεταδότες και ένα δορυφόρο και λειτουργούν σε πιο υψηλές συχνότητες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού