Εισαγωγή στη γραμμή παραγωγής

Το κλιπ παρέχει μια ιστορική αναδρομή στη γραμμή παραγωγής προϊόντων από την οικιακή παραγωγή αγαθών για κατανάλωση -οικοτεχνία- έως τον εκβιομηχανισμό του βιοτεχνικού συστήματος και την οργάνωση της σύγχρονης βιομηχανίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού