Εισαγωγή στη κωμωδία «Λυσιστράτη»

Την εποχή που ο Αριστοφάνης έγραφε αυτή την κωμωδία, το 411 Π.Χ., η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η πρόσφατη ήττα των Αθηναίων στη Σικελία είχε δυσμενείς επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η δυσαρέσκεια των Αθηναίων προς τους πολιτικούς τους εκφράζεται στη Λυσιστράτη μέσα από την αντιστροφή των κοινωνικών ρόλων των γυναικών και των ανδρών.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού