Εισαγωγή στη κωμωδία «Σφήκες»

Το έργο κέρδισε δεύτερο βραβείο στα Λήναια του 422 Π.Χ. Πραγματεύεται το ζήτημα της σχέσης πατέρα –γιου. Το κωμικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η αντιστροφή των ρόλων: ο πατέρας παραστρατεί, ο γιος νουθετεί.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού