Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορίας/επικοινωνιών (ICT)

Το video clip αναφέρεται στη μεγάλη εξάπλωση των υπολογιστών σε κάθε τομέα της ζωής μας και αναλύει τις έννοιες υλικό, λογισμικό και υπολογιστής, προσωπικός υπολογιστής τονίζοντας ταυτόχρονα και τις διαφορές τους.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού