Εκλειπτική – Ζωδιακός κύκλος

Το video clip εξηγεί τι είναι ο ζωδιακός κύκλος. Πρόκειται για 12 απεικονίσεις αστρικών ομάδων των αστερισμών που οι παλαιοί μελετητές παρέθεσαν πάνω στην εκλειπτική. Η εκλειπτική είναι η νοητή γραμμή που παριστάνει τη φαινόμενη εποχική κίνηση του ήλιου ανάμεσα στα άστρα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού