Ελαιογραφίες

Για να πετύχει κάποιος ως ζωγράφος, δεν αρκεί μόνο να είναι ταλαντούχος, να διαθέτει τα σωστά υλικά ζωγραφικής, τον καμβά, καθώς και μια εντυπωσιακή σειρά χρωμάτων. Θα πρέπει επίσης να αποφασίσει σχετικά με την τεχνική της ζωγραφικής. Αυτό το βίντεο κλιπ μας εισάγει στην ελαιογραφία, μια από τις πλέον δεσπόζουσες τεχνικές ζωγραφικής. Ξεκινώντας από μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της τέχνης της ελαιογραφίας βλέπουμε τα βασικά πλεονεκτήματα της ελαιογραφίας σε καμβά, σε σύγκριση με άλλες τεχνικές που βασίζονται στο νερό ή κερί σε σχέση και με τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Το κλιπ τελειώνει με ένα γλωσσάριο της ορολογίας για την ελαιογραφία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού