Ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων

Σε αυτό το βίντεο κλιπ τα παιδιά εξοικειώνονται με την έννοια της ξενοφοβίας, μαθαίνοντας ότι το να είσαι διαφορετικός δεν είναι απειλή και εμπλουτίζει τη ζωή μας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού