Ένα Βελγικό Σπίτι.. Παθητικό και Φινλανδικό

Αυτή είναι η ιστορία μιας εξαμελούς οικογένειας που αποφάσισαν ότι το σπίτι τους έχει γίνει πλέον πολύ μικρό και σκέφτονται να χτίσουν ένα νέο. Όμως, ποιά τεχνολογία να επιλέξουν? Τελικά, θα προτιμήσουν ένα φιλικό προς το περιβάλλον «παθητικό» σπίτι. Το πρωτότυπο είναι ότι το σπίτι θα κατασκευαστεί από ξύλο Φινλανδίας! Τα ξύλα έρχονται από μακριά, ωστόσο η επίπτωση στο περιβάλλον παραμένει χαμηλή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού