ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Ο Επίκουρος πιστεύει στην ηδονή που είναι η απόλυτη απουσία φυσικού πόνου και ψυχικής ταραχής. Για τον άνθρωπο πιστεύει ότι γεννιέται για να ζήσει ελεύθερος από μεταφυσικά δεσμά και τον φόβο. Τους θεούς τους θεωρεί άφθαρτους και μακάριους, υποδείγματα προς μίμηση για τους ανθρώπους. Ο θάνατος για τον Επίκουρο είναι τίποτα, εφόσον ότι αποσυντίθεται δεν αισθάνεται.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού