ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ιδρυτής της φιλοσοφικής σχολής των Επικουρείων. Γεννήθηκε στη Σάμο από Αθηναίους κληρούχους. Έζησε στον Κολοφώνα της Μικράς Ασίας, στη Λάμψακο, στη Μυτιλήνη και στην Αθήνα. Ίδρυσε σχολή στη Μυτιλήνη που στη συνέχεια μετέφερε στη Λάμψακο για να καταλήξει στην Αθήνα. Η σχολή του ονομάστηκε Κήπος από τη γεωγραφική της θέση. Δίδαξε εκεί 36 χρόνια. Πέθανε 71 ετών. Η φιλοσοφία του έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον Ελληνορωμαϊκό κόσμο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού