Επιρροή του γαλ. Διαφωτισμού στη φιλ/κή σκέψη του Κοραή

Πυρήνας της σκέψης του η λογική και η ηθική, η φιλοσοφία της παιδείας, η πρακτική φιλοσοφία με στόχο να υποβοηθηθεί η ορθοπόδιση του Έθνους, Δέχεται επίδραση από το Βολταίρο και το γαλλικό διαφωτισμό,βιώνει τη Γαλλική Επανάσταση. Πιστεύει ότι όπως ο Γαλλικός Διαφωτισμός αποτέλεσε τη βάση για τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός θα γίνει η βάση για τον πνευματικό φωτισμό του Έθνους, που θα οδηγήσει στην αναγέννησή του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού